Tietosuojaseloste

Seloste täyttää henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset rekisteri- ja tietosuojaselosteelle.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

Viimeisin päivitys: 27.9.2019

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Keräämme ainoastaan ne tiedot, jotka kirjoitat yhteydenottolomakkeeseen. Tiedot eivät jää sivuston tietokantaan, vaan välittyvät suoraan sähköpostiviestinä ylläpidolle yhteen sähköpostiosoitteeseen. Emme näe tai tallenna IP-osoitettasi. Lomakkeeseen voidaan syöttää seuraavat tiedot haluamassaan muodossa:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Viestin aihe
  • Viestin sisältö
  • Aikaleima

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Analytiikka ja automaattinen profilointi

Emme käytä näitä menetelmiä.

Kenelle jaamme tietosi

Emme jaa tietojasi kenellekään.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Yhteydenottolomakkeen kauttaa lähettämäsi viesti säilyy ylläpitäjän sähköpostissa kunnes se poistetaan tai se pyydetään poistamaan.

Minne lähetämme tietosi

Emme lähetä tietojasi mihinkään.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Villikka Premium käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tämä sivusto ja siihen liittyvät sähköpostiosoitteet toimivat ainoastaan salatulla yhteydellä ja vahvoilla salasanoilla suojattuina. Tietoturvasyistä emme kerro tarkemmin tietoturvaan liittyvistä ratkaisuistamme. 

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Selvitämme syyn, alamme ratkomaan ongelmaa ja informoimme tälle altistuneita henkilöitä sekä teemme muutoksia jottei tämä toistuisi.

Mitkä ovat oikeutesi

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus
Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Oikeuksiesi käyttäminen

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä on:
Villikka Premium

Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa:
info@villikkapremium.fi

Suomen tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

https://www.tietosuoja.fi
tietosuoja@om.fi
+358 10 3666 700